[Lloc suggerit per CTAV Arquitectes València] Aquest excepcional Grup de 138 habitatges de renda limitada es va construir per a la inquieta Cooperativa d’Agents Comercials a una illa del Segon Eixample de València. Va plantejar una agrupació de tres blocs residencials (un de tres plantes i dos de dotze plantes amb baixos comercials), al voltant d’un espai interior lliure i d’ús veïnal. L’estricta geometria compositiva dels blocs, basada en la modulació de l’estructura de formigó armat, és subtilment contrarestada per la diversa naturalesa de la resta de materials utilitzats.

Després del profund desengany provocat per la construcció d’aquesta radical òpera prima, l’arquitecte Santiago Artal ja no tornaria a ser el mateix. Està inclòs, des de 1996, al Registre Internacional DOCOMOMO.