La Saïdia

Museu de Belles Arts de València

Text Anna Bermejo
Imatges Anna Bermejo

La Saïdia

La Trini

Porta amb porta -més aviat, pati amb pati- La Trini és una de les galeries més recents de la ciutat.
Exemplifica una manera d’entendre els espais artístics com una sort de diàleg amb la història. Començant per la pròpia. Encara que de les parets de la Trini pengen obres que representen els vents recents, tot el model de la galeria retrotrau a aqueixa possibilitat bella de combinar la memòria i fer-la perenne.