info

Un dels primers museus de pintura a Espanya en què destaca especialment la col·lecció de l’escola valenciana de Sorolla, tan representativa de la història de la ciutat.

Allotjat en un edifici històric, aquest museu ha tingut anteriorment diferents usos: des d’un Col·legi Seminari en el seu origen a un Hospital Militar. Actualment, la segona pinacoteca d’Espanya, a més de les obres dels mestres valencians antics, alberga una impactant sala d’obra gòtica i sales destinades a les obres de Goya, Velázquez, El Greco o Murillo.