Extramurs

Novedades Casino

Text Ana Miguel
Imatges Ana Miguel

Extramurs

Elixir Café

Un d’aquells llocs on tens per segur gaudir d’un bon cafè. Amb un córner a la part exterior del mercat de Russafa, ara també han començat a formar part del barri d’Arrancapins.

Extramurs

Handshake Studio

L’estudi/editorial es troba situat al local de Gandia 1. Un lloc concebut com a projecte col·laboratiu entre el col·lectiu d’arquitectura Kavalyo -autors del projecte de reforma del baix-, l’estudi Tuica i Handshake.

Extramurs

Santa María Micaela

Aquest excepcional Grup de 138 habitatges de renda limitada es va construir per a la inquieta Cooperativa d’Agents Comercials a una illa del Segon Eixample de València. Va plantejar una agrupació de tres blocs residencials (un de tres plantes i dos de dotze plantes amb baixos comercials), al voltant d’un espai interior lliure i d’ús veïnal. L’estricta geometria compositiva dels blocs, basada en la modulació de l’estructura de formigó armat, és subtilment contrarestada per la diversa naturalesa de la resta de materials utilitzats.