Extramurs

Mochisan

Text Silvia Ruiz de la Prada
Imatges Silvia Ruiz de la Prada

Extramurs

Santa María Micaela

Aquest excepcional Grup de 138 habitatges de renda limitada es va construir per a la inquieta Cooperativa d’Agents Comercials a una illa del Segon Eixample de València. Va plantejar una agrupació de tres blocs residencials (un de tres plantes i dos de dotze plantes amb baixos comercials), al voltant d’un espai interior lliure i d’ús veïnal. L’estricta geometria compositiva dels blocs, basada en la modulació de l’estructura de formigó armat, és subtilment contrarestada per la diversa naturalesa de la resta de materials utilitzats.

Extramurs

Pelayo Gastro Trinquet

Carlos Serra de Mercader de Indias confeccionó el proyecto de interiorismo. En una apuesta por la cultura valenciana; gastronomía, deporte, artesanía, ilustración y diseño van de la mano en Pelayo.

Extramurs

Napoleón

Al barri del Botànic de València, el que era anteriorment un casal faller es convertia en 2018 en un espai dedicat als amants del brunch i el cafè d’especialitat.