Edifici d’habitatges a cantonada sobre un solar de forma irregular. S’emplaça en un entorn renovat recentment al costat de les vies del tramvia, davant d’un conjunt residencial d’edificis protegits de tres altures.

L’edifici Almenar és el primer plurifamiliar de Tonet Sunyer i Vives, després dels seus inicis com a interiorista i posterior projectista de cases unifamiliars. Disposa de dos nuclis de comunicació vertical i un total de nou plantes inclosa la baixa; l’última planta i la de golfes es reculan de les façanes recuperant-se l’alineació sud amb una llosa de coronació, cobrint-se les golfes amb teula vidrada blava. S’organitza la distribució dels habitatges a partir d’una geometria ortogonal als plànols de cada façana que no són perpendiculars, i es resol la trobada de les dues direccions amb la ubicació de peces de servei. Els habitatges se zonifiquen ordenadament en bandes paral·leles. Es planteja una gran diversitat tipològica, arribant-se a projectar alguns habitatges dúplex. Les façanes són planes amb vols puntuals, com els miradors en tota l’alçada del cos d’habitatges disposats a la cantonada ia la façana oest, i com els balcons aïllats que destaquen en l’homogeneïtat de la façana sud. Amb un llenguatge molt funcional, aquest front parteix d’una estructura de formigó vist amb entrepans de panells d’alumini i persianes exteriors de lamel·les graduables. La façana oest, per contra, té un tractament més opac.