Bar cremaet és una oda al bar de tota la vida, definit en el seu interior per Studio PSD amb la consigna de mostrar el pas de el temps en els bars de sempre. Un punt de trobada per a un públic ampli.

Per això s’han recolzat en molts elements de la cultura valenciana, acompanyats per materials familiars. Una altra de les grans premisses ha estat la història del ‘cremaet’: introduint-se en València a través d’el rom i cafè portats després de la guerra de Cuba, i arribant a la ciutat a través de el vell Camí al Grau. Un relat que impregna tot el local.

Bar Cremaet 54
Bar Cremaet 22