Aquests grans magatzems són una baula més en aquesta cadena d’edificis que aquests mateixos arquitectes han elaborat a altres capitals espanyoles. Hi recorren a un gran contenidor definit pel seu hermetisme, per un rigorós ordre estructural, l’estratègica ubicació de les escales mecàniques, ascensors i serveis, i els magatzems de planta al costat de les mitgeres, per afavorir així un òptim aprofitament de l’espai de vendes a les plantes diàfanes. Les façanes es resolen principalment a través de franges horitzontals de perfils d’alumini i panells lleugers de vidre securitzat verd tractat a l’àcid, que recorren tot el perímetre i li atorguen una presència abstracta.

Dues bandes de perfileria d’alumini es configuren com a marquesina d’entrada i remat de coberta, on s’integren els rètols d’empresa. Elegància tècnica i confiança en el control artificial de l’ambient constitueixen dos referents del compromís amb la tecnologia i la modernitat dels seus autors, ben transmesos a la nostra ciutat amb la seua imatge poderosa i innovadora.